Основні завдання фізичного виховання: - підвищення функціональних можливостей організму засобами фізичної культури; - сприяння всебічному гармонійному розвитку, покращення розумової і фізичної праце­здатності; - формування думки про систематичні заняття фізич­ними вправами, фізичне самовдосконалення та здоровий спосіб життя; - отримання учнями необхідних знань, умінь та навиків у галузі фізичної культури з метою профілактики захворювань, відновлення здоров'я та підвищення професійної працездатності; - використання засобів фізичної культури в лікувально-профі­лактичній діяльності; - оволодіння методами визначення фізичного стану та само­контролю; - виховання організаторських навиків, особистої гігієни та загартовування організму; - уміння складати та виконувати вправи з комплексів ранкової гігієнічної гімнастики; - виховання морально-вольових і естетичних якостей; - удосконалення спортивної майстерності учнів, що зай­маються обраними видами спорту. /Files/images/8marta-4.gifФізична культура і спорт відіграють важливу роль у процесі гармонійного розвитку дитини, формуванні її характеру, визначенні стилю життя. У молодшому шкільному віці відбувається закладання фундаменту фізичного розвитку організму, становлення життєво необхідних рухових умінь та навичок. Саме тому заняття з фізичної культури мають для молодших школярів чимале значення.

/Files/images/fzichna_kultura/i.jpg

В нашій школі працюють два вчителя фізичної культури:

Покотило Ігор Володимирович

Мирович Олександр Володимирович

/Files/images/sayt/rzne/IMG_20180206_084219.jpg

/Files/images/sayt/rzne/IMG_20180206_084740.jpg

План заходів до Міжнародного Дня Спорту

Сьогодні перед вчителем фізичної культури в школі стоїть проблема — зробити фізичне виховання процесом безперервної дії.

• як організувати заняття з відстаючими, ослабленими і тими, що мають відхилення від нормального стану здоров'я;

• як зробити уроки привабливими, щоб стимулювати самовдоскона­лення учнів;

• як пов'язати інтереси батьків і дітей із питань фізичного виховання;

• які форми позаурочних занять і коли бажано використовувати, щоби вони, з одного боку, стали продовженням уроку, а з іншого, — під­готовкою до нього;

• що робити з обдарованими дітьми, які прагнуть до спортивної до­сконалості;

• як створити належну матеріальну базу;

• як залучити до фізичного виховання весь педагогічний колектив, медичних працівників і громадські організації, актив.

Перелічені завдання можуть бути ефективно розв'язані лише в тому ви­падку, коли всі названі ланки органічно доповнюють одна другу, утворюючи систему факторів постійного і цілеспрямованого впливу на учнів.

Отже, зробити фізичне виховання безперервним проце­сом — це означає:

1) залучити всіх дітей до різноманітних форм занять;

2) включити в цей процес все доросле оточення дитини (від батька до вчителя музики);

3) об'єднати зусилля всіх державних і громадських організацій, що займаються питаннями виховання, охорони здоров'я і захисту дітей.

Звідси випливає специфіка роботи вчителя фізичної культури. З одного боку, він виступає як предметник, проводячи уроки, а з іншого, — як організатор процесу фізичного виховання школярів, спря­мовуючи зусилля всіх учасників цього процесу на досягнення єдиної мети.

Рух як такий може за своєю дією замінити будь-які ліки, але немає нічого в світі, що замінило рухливість.

Головне — здоровим бути —
Це потрібно всім збагнути!
Бо як є здоров’я й сила,
То весь світ людині милий.
Й думка в неї веселенька,
І тоді вона жвавенька.
Все їй хочеться робити,
І сміятись, і радіти.
А як тільки захворіє —
Зразу й сонечко тускніє.
Тому це запам’ятай
Й про своє здоров’я — дбай!

/Files/images/blesk-predmety-63.gif

Фізи́чна культу́ра, фізкультура — складова частина культури, пов'язана з системою фізичного виховання, організації спорту, спеціальних наукових дослідів, технічних засобів, потрібних для фізичного виховання і спорту, суспільної та особистої гігієни, раціональної організації активного відпочинку тощо. ШКОЛА ЗДОРОВ`Я
Фізична культура є важливим засобом підвищення соціальної і трудової активності людей, задоволення їх моральних, естетичних та творчих запитів, життєво важливої потреби взаємного спілкування, розвитку дружніх стосунків між народами і зміцнення миру.(Вікіпедія)

Під впливом фізичних вправ зміцнюється нервова система, забезпечується висока ужгодженість в діяльності м`язів, серця, легенів та їнших органів та тканин.
Особливо наголошують на зв`язоку між фізичним розвитком дитини і розвитком її інтелекту, що доводять ліченні дослідження вчених різних країн.

Комплекс вправ ранкової гімнастики для школяра wym-1393429412215

/Files/images/fzichna_kultura/1311759117.jpg

Кiлькiсть переглядiв: 1918

Коментарi

Для того, щоб залишити коментар на сайті, залогіньтеся або зареєструйтеся, будь ласка.