/Files/images/bbloteka/цитата.jpg

Діти, запам'ятайте!

  • Беріть книгу чистими руками.
  • Не читайте книги під час їжі.
  • Не кладіть в книгу олівці та інші товсті предмети - вони її пошкоджують. Користуйтесь закладками.
  • Не перегинайте книги - від цього випадають сторінки.
  • Користуйтесь обкладинками.

Правила користування бібліотекою

1. Загальні положення:

1.1. Правила користування бібліотекою, розроблені у відповідності до Закону України «Про бібліотеки і бібліотечну справу», із змінами і доповненнями, поширюються на мережу діючих бібліотек усіх форм власності та підпорядкування і організацію бібліотечної справи;

1.2. Правила користування бібліотекою – це документ, що регламентує відносини користувача з бібліотекою, встановлює загальний порядок організації обслуговування користувачів, доступ до фондів бібліотеки, права та обов’язки користувачів бібліотеки;

1.3. бібліотека обслуговує користувачів на абонементі, у читальному залі, за міжбібліотечним абонементом (МБА).Забезпечує доступ користувачів до інформації через мережу Інтернет.

1.4.Бібліотека працює згідно з планом роботи, затвердженим директором навчального закладу.

2. Права користувачів:

2.1. Кожний громадянин України незалежно від статі, віку, національності, освіти, соціального походження, політичних та релігійних переконань, місця проживання, а також підприємства, установи, організації мають право на бібліотечне обслуговування на території України, яке може бути у формі: абонемента (у тому числі міжбібліотечного), системи читальних залів, дистанційного обслуговування засобами телекомунікації, бібліотечних пунктів, пересувних бібліотек.

2.2. Користувачі бібліотеки мають право:безоплатно користуватися інформацією про склад бібліотечних фондів через довідково-пошуковий апарат (крім комерційних баз даних);безоплатно отримувати консультаційну допомогу в пошуку та виборі джерел інформації;безоплатно отримувати в тимчасове користування документи із фондів бібліотеки, крім документів, придбаних за кошти, одержані від господарської діяльності бібліотеки;одержувати документи або їх копії через міжбібліотечний абонемент (далі — МБА);одержувати інформацію з інших бібліотек, користуючись каналами зв'язку;користуватися іншими видами послуг, у тому числі на платній основі;брати участь у роботі бібліотечних рад.

2.3. Користувачі мають право одержати для опрацювання поза бібліотекою одноразово не більше 5 документів терміном до 30 днів. Термін користування новими надходженнями, документами підвищеного читацького попиту, періодикою може бути зменшено до 15 днів. Кількість бібліотечних документів, що видаються в читальному залі, не обмежується. Кожна бібліотека самостійно визначає види й типи документів, що видаються лише в читальному залі.

2.4. Користувачі мають право виносити документи за межі бібліотеки, якщо вони записані у формулярі або іншому обліковому документі.Термін користування документами на прохання користувача може бути продовжений, якщо на них відсутній попит інших користувачів.

2.5. Рідкісні та цінні документи, довідкові видання, а також: видання, одержані по МБА, видаються для користування тільки у читальному залі.При наданні користувачам документів, які мають підвищений попит, додому бібліотекою визначається розмір коштів, що передаються користувачами як забезпечення виконання ними зобов'язань щодо повернення одержаних у бібліотеці документів. За дітей кошти вносять батьки або особи, під наглядом яких перебувають діти. Якщо одержані в бібліотеці у такий спосіб документи не повертаються користувачами в зазначений термін і дії щодо їх по вернений не мають результату, то кошти зараховуються на поточний рахунок бібліотеки і використовуються на придбання чи оправлення бібліотечних документів.

2.6. Особи, які тимчасово проживають у зоні обслуговування бібліотечного закладу, мають право користуватися тільки його читальними залами або одержати документи додому у порядку, зазначеному в пункті

2.7. Окремі категорії користувачів мають право на пільги, які встановлюються бібліотекою.

3. Обов'язки користувачів:

3.1. Для запису до бібліотеки громадяни пред'являють паспорт або документ, що його замінює, ознайомлюються з правилами користування бібліотекою, підписують зобов'язання їх виконувати й дають відомості для заповнення реєстраційної картки або читацького формуляра. У разі зміни місця проживання, зазначеного в паспорті, користувач повинен негайно повідомити про це бібліотеку у місячний термін.

3.2. Користуючись документами з бібліотечного фонду, читач повинен дбайливо ставитися до них; при одержанні документів має перевірити їхню кількість та наявність пошкоджень і в разі виявлення дефектів попередити про це бібліотекаря, який зобов'язаний зробити на документах відповідну позначку. В іншому разі відповідальність за виявлені у книгах дефекти несе користувач.

3.3. Кожний документ, виданий на абонементі, фіксується в читацькому формулярі і підтверджується підписом користувача.

3.4. Користувач, який втратив або пошкодив документ з фонду бібліотеки, повинен замінити його аналогічним чи документом, визнаним рівноцінним, або відшкодувати його ринкову вартість. Розмір відшкодування визначається бібліотекою.

3.5. За втрату або псування документа з фонду бібліотеки неповнолітнім користувачем відповідальність несуть його батьки, навчальний заклад чи установа, під наглядом яких він перебуває.

3.6. Користувач, який порушує правила користування бібліотекою, позбавляється права відвідувати її на термін, що визначається бібліотекою.

3.7. Користувачі в бібліотеці мають дотримувати тиші.

3.8. Документи, одержані з фондів бібліотеки, користувач повинен повертати в установлені терміни.

4. Обов'язки бібліотеки з обслуговування користувачів:

Бібліотека зобов'язана:

4.1. Інформувати користувачів про всі види послуг, що їх надає бібліотека, в т.ч. й платні, перелік яких затверджено постановою Кабінету Міністрів України № 534 від 05.06.97;

4.2. Створювати умови для використання бібліотечного фонду, роботи в бібліотеці, надавати допомогу в доборі потрібних документів;

4.3. Дбати про культуру обслуговування користувачів;

4.4. Формувати в користувачів потребу в інформації, користуванні бібліотеками, сприяти підвищенню культури читання;

4.5. Систематично здійснювати контроль за своєчасним поверненням до бібліотеки виданих користувачам документів;

4.6. Не використовувати відомості про користувачів бібліотеки та їх інтереси з будь-якою метою, крім наукової, без їх згоди;

4.7. Ураховувати читацькі запити при формуванні фонду, проведенні масових заходів;

4.8.Створювати читацькі ради.

4.9. Звітувати перед користувачами бібліотеки.

Зверни увагу!

Пам`ятка по використанню та зберіганню підручників.

1. Отримавши підручники обгорни їх папером або обкладинкою.

2. Не клади в підручники олівці, ручки та інші предмети.

3. Не загинай кутів та сторінок – кути відриваються, зроби для підручників закладинки.

4. Не малюй і не пиши в підручниках, не роби ніяких поміток.

5. Не перегинай підручники, від цього псується книга, випадають сторінки.

6. Якщо з підручника випала сторінка, приклей її.

7. Перед здачею підручників у бібліотеку, приведи їх в порядок.

8. В кінці учбового року, або при вибутті зі школи, здай усі підручники в бібліотеку.

9. Актив класу в кінці року оцінює стан підручників.

10.Загублений або зіпсований підручник батьки учня повинні замінити новим.

Правила користування бібліотекою.

Учні мають право:

-користуватися книжковим фондом та довідково-бібліотечним апаратом;

-одержати до дому книжку строком від 7 до 10 днів;

-користуватися у читальному залі періодичними виданнями;

-учні підписуються у формулярі за кожну взяту книгу.

Учні зобов`язані :

-дбайливо поводитися з книгою;

-повертати книгу не пізніше встановленого строку;

-За учнів, які не повернули в бібліотеку книгу, матеріальну відповідальність несуть їхні батьки. Якщо підручник загублено або зіпсовано учнем і використовувався він не більше 1 року, батьки зобов`язані придбати аналогічний підручник. Якщо підручник використовувався більше 1 року, замість загублених або зіпсованих підручників до бібліотеки може бути повернута навчальна та художня література (рівноцінність запропонованих книг визначає бібліотекар).

Як зберігати книгу:

-Не читайте книги під час їжі,не беріть її брудними руками;

-Не перегинайте книги.

-Очищуйте книги від пилу.

-Не кладіть у книги олівці,ручки, лінійки.

-Не загинайте сторінки,користуйтесь закладками.

-Користуйтесь обкладинками з поліетиленової плівки або з цупкого паперу.

-Не читайте книги на сонці.

-Зберігайте книги у заскленій шкафі або на полицях.

-Перегортаючи книгу,беріться за верхній обріз сторінки.

-Оберігати книги від комах, жуків-точильщиків та молі.

/Files/images/anime-knigi-170.gif

Кiлькiсть переглядiв: 466

Коментарi

Для того, щоб залишити коментар на сайті, залогіньтеся або зареєструйтеся, будь ласка.