/Files/images/psiholog/2016_2017/school_banner.jpg

Інтелект - здатність розбиратися в тому, що відбувається, використовувати наявні ресурси і ефективно вирішувати життєві завдання. Це вроджений фактор але інтелект розвивається завдяки сприятливим умовам в сім'ї та залежить від інтелектуального рівня оточуючих. Істотними якостями людського інтелекту є допитливість і глибина розуму, його гнучкість і рухливість, логічність і доказовість.

Видатна теорія развитку інтелекту - це теорія стадій Піаже, Він зробив висновки, спостерігаючи за дітьми різного віку. Дитина з'явилася на світ і їй потрібно адаптуватися до цього світу.
З'являються перші рефлекси і перші навички.

Дитина старше 12 місяців починає озиратися в пошуках зниклого з її поля зору предмета. Дитина егоцентрична і світ для неї такий яким вона його бачить, але тепер уже вона починає розуміти, що навколо існує безліч предметів, і вони не зникають, коли вона їх не бачить. Таким чином, у дитини з'являються перші уявлення про зовнішній світ і цілі, яких вона намагається досягти.

До 7 років у дітей розвивається інтуїтивне символічне мислення, але вони залишаються егоцентричними. Егоцентризм дитини виражається в нездатності поглянути на свою точку зору з боку, як на одну з можливих. Дитина не здатна думати про свої думки, вона не прагне обґрунтовувати свої міркування або шукати в них протиріччя. Для дітей у цьому віці характерне зосередження на одній, найпомітнішій особливості предмета, і зневага к іншими його ознакам. Вони вже можуть конструювати вирішення якихось проблем, не втілюючи їх у життя. Світ навколо них розширюється, включаючи поки прості поняття про зовнішнє середовище.

У віці 7-12 років діти можуть оперувати своїми внутрішніми уявленнями якихось об'єктів, у них формуються конкретні операції, що відносяться до об'єктів, якими можна маніпулювати. Обмеженість цієї стадії полягає в тому, що операції можуть відбуватися тільки з конкретними об'єктами, але не з висловлюваннями.

Після 12 років у дітей з'являється абстрактне мислення, і протягом всього юнацького періоду виробляється формальне мислення, що характеризує зрілий рефлексивний інтелект, формується внутрішня модель зовнішнього світу, відбувається збагачення інформацією.

Піаже також зазначав, що оскільки людина з народження оточена соціальним середовищем, то природно, що це серодовище має великий вплив на людину. Суспільство не тільки впливає на людину, а й перетворює її структуру, змінює її мислення, нав'язує інші цінності та обов'язки. Соціальна сфера перетворює інтелект за допомогою мови (знаки), змісту взаємодій (інтелектуальні цінності) і правил мислення.

У педагогічної психології давно помічен зв'язок рівня розвитку інтелекту з успішністю. Згідно Векслеру вербальний інтелект сильніше пов'язаний з рівнем навчальної успішності, ніж невербальний. Розвиток окремих складових структури інтелекту обумовлює успішність вивчення учнями тих чи інших навчальних предметів. Вербальний інтелект визначає успішність навчання з усіх предметів і, в першу чергу гуманітарних (мова, література, історія тощо). Вербальний інтелект - це здатність аналізувати і відтворювати мовні судження, вникати в зміст слів. /Files/images/psiholog/2016_2017/111.jpg

Інформація, яка потрапляє через спеціальні аналізатори в мозок людини, переробляється, зберігається і перетворюється в знання. При цьому, якщо на дорослу людину ллються ріки інформації, то на дітей обрушуються цілі водоспади, і їм вдається зберегти щось у пам'яті і отримати при цьому знання. Дітей рятує неможливість відволікання від того, чим вони займаються в даний момент, тобто висока концентрація уваги на поточній діяльності. Дитина не може виконувати відразу кілька справ, що говорить про те, що переключення уваги розвивається на більш пізніх стадіях розвитку. І чим старша дитина, тим доступніше для неї виконання абстрактних завдань поряд з виконанням складних сенсомоторних дій. При розвитку у дитини відбувається витонченість стратегій, так, якщо маленька дитина вивчає вірші, часто не розуміючи навіть сенсу багатьох слів, використовуючи механічне повторення, то підліток може вже використовувати спеціальні технології заучування. Старші діти вже можуть регулювати своє мислення і можуть відчувати, що вони отримують знання, у них відбувається така обробка інформації, яку називають метапізнання (мислення про мислення).

Інтелект і пам'ять є ланками одного ланцюга, тому необхіден спільний розвиток пам'яті та інтелекту. Адже пам'ять, розвиваючись, формує інтелект. Існує багато ігор, які сприяють розвитку пам'яті та інших аспектів інтелекту дитини.

Кiлькiсть переглядiв: 186

Коментарi

Для того, щоб залишити коментар на сайті, залогіньтеся або зареєструйтеся, будь ласка.