/Files/images/psiholog/2016_2017/2583723.jpg

Для розвитку дитячої творчої обдарованості важливе значення має шкільне середовище з відповідним педагогічним та соціально- психологічним супроводом. Протягом навчального року психологічною службою розробляються технології психолого-педагогічного супроводу розвитку здібностей дітей. Ці технології спрямовани на створення умов для реалізації індивідуальних здібностей дітей, виявлення обдарованих та здібних дітей, виявлення дітей, хто потребує додаткової уваги для розвитку тих чи інших здібностей. Соціально-психологічний супровід передбачає напрями роботи з інтелектуальним, соціальним і духовним розвитком особистості дитини з урахуванням її індивідуальних особливостей, стану здоров’я, потреб суспільства; з оптимальною реалізацією цілісного розвивального впливу навчання, виховання та освіти на особистість учня; з мобілізацією психічних ресурсів особистості, спрямованою на інтенсивний саморозвиток, що водночас забезпечуватиме і повну самореалізацію, і творчу налаштованість. Мета соціально-психологічного супроводу розвитку учнів - це максимальний розвиток особистості дитини з високим рівнем здібностей в одній чи декількох сферах з урахуванням її індивідуальних особливостей.

Технологію супроводу розвитку дітей використовуємо за умови взаємодії, взаєморозуміння , узгодженої діяльності всіх учасників навчально - виховного процесу.

Цей процес має планомірний та системний характер і здійснюється в три етапи: діагностичний - виявлення дітей, які мають здібності до певних видів діяльності, а також відрізняються нестандартністю мислення та творчим підходом до вирішення проблем; формуючий - створення умов для повноцінного інтелектуального, фізичного, духовного розвитку дітей; мотиваційно-стимулюючий - стимулювання учнів до саморозвитку та самовдосконалення.

Узагальнення педагогічного досвіду роботи з розвитку дітей молодшого шкільного віку показало, що виділені компоненти пов’язані між собою, взаємозумовлені та становлять єдиний комплекс, системоутворюючим фактором якого є діяльність учителя. Саме тому в школі велика увага приділяється удосконаленню педагогічної майстерності та розвитку творчості кожного педагога, який так чи інакше впливає на розвиток дитини, адже ще В. Сухомлинський підкреслював, що лише творчий учитель здатен запалити в учнях жагу до знань.

Діти, які мають розвинуті здібності, хочуть учитись і досягають у навчанні значних успіхів. Навчання дає їм задоволення. Вони наполегливі в досягненні результату, у галузі, яка їх цікавить, для них характерний творчий пошук. Ставлять високі вимоги до себе, у них добре розвинуте почуття справедливості, вони боляче сприймають суспільну несправедливість. Мають хорошу пам'ять, особливий світогляд, добре розвинуте абстрактне мислення. Потребують значної уваги з боку педагогічних працівників. Для них важливі не тільки глибокі та міцні знання, а й практичні навички.

ПАМ'ЯТКА ВЧИТЕЛЮ ДЛЯ СПРИЯННЯ РОЗВИТКУ ДІТЕЙ МОЛОДШОГО ШКІЛЬНОГО ВІКУ

* Постійно працюйте над вихованням почуттів дітей, особливо обдарованих, вразливих чутливих до всього, що стосується їхнього «Я».

* Допомагайте обдарованим дітям виробити адекватну я-концепцію і самооцінку, розви­вати емпатію.

* Забезпечуйте сприятливу емоційну атмосферу, адже дитина набуває емоційного дос­віду в процесі взаємодії з людьми.

* Дотримуйтеся порядку й дисципліни, обдаровані діти, як і всі інші, повинні знати межу допустимої поведінки.

* Скеровуйте енергію і творчість обдарованих дітей у потрібне русло, щоб їх праця при­носила користь.

* У роботі з обдарованими дітьми використовуйте дослідницький метод, це активізує їхню роботу.

* Розвивайте здібності дітей, широко використовуйте метод самостійного набуття знань. Привчайте обдарованих дітей працювати спільно, це допоможе їм легше адаптуватися до соціальних умов. Заохочуйте дітей, це стимулює їх.

* Тісно співпрацюйте з батьками обдарованих дітей, щоб розвинути здібності кожної дитини.

ПАМ'ЯТКА БАТЬКАМ ДЛЯ СПРИЯННЯ РОЗВИТКУ ДІТЕЙ

* Створіть безпечну психологічну атмосферу дитині в її пошуках, де вона могла б знайти розраду у разі своїх розчарувань і невдач.

* Підтримуйте здібності дитини до творчості й виявляйте співчуття до ранніх невдач. Уникайте негативної оцінки творчих спроб дитини.

* Будьте терпимі до несподіваних ідей, поважайте допитливість ідеї дитини. Намагай­тесь відповідати на всі запитання, навіть якщо вони вам здаються безглуздими. Залишайте дитину одну і дозволяйте їй, якщо вона бажає, самій займатися своїми справами. Надлишок опіки може обмежити творчість.

* Допомагайте дитині формувати її систему цінностей, не обов'язково засновану на її системі поглядів, щоб вона могла поважати себе і свої ідеї поряд з іншими ідеями та їх носіями.

* Допомагайте дитині задовольняти основні людські потреби, оскільки людина, енергія якої скута основними потребами, рідко досягає висот у самовираженні. Допомагайте дитині долати розчарування і сумніви, коли вона залишається сама в процесі не зрозумілого ровесникам творчого пошуку: нехай дитина збереже свій твор­чий імпульс.

* Поясніть, що не на всі запитання дитини завжди можна відповісти однозначно. Для цього потрібен час, а з боку дитини — терпіння. Вона має навчитися жити в інтелекту­альному напруженні, не відкидаючи своїх ідей.

* Допомагайте дитині цінувати в собі творчу особистість. Однак її поведінка не має ви­ходити за межі пристойного.

* Допомагайте дитині глибше пізнати себе. Виявляйте симпатію до її перших спроб ви­разити таку ідею словами і зробити зрозумілою для оточення.

Кiлькiсть переглядiв: 131

Коментарi

Для того, щоб залишити коментар на сайті, залогіньтеся або зареєструйтеся, будь ласка.